Tec Sidemount Diver

TEC Sidemount Diver

Wymagania wstępne: SM OWD i 30 nurkowań po kursie. Trzy dni szkoleniowe.
Cena: 2000,- PLN