EFR

Emergency First Response Instructor 

Instruktor Resuscytacji i Pierwszej Pomocy

Program EFR ten jest uznanym na świecie kursem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany jest do szkolenia osób na całym świecie. Kurs instruktora dostępny jest dla wszystkich osób, które chciałby zająć się nauczaniem pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne (filmy, prezentacje, podręczniki ze sprawdzianami zadań), które podnoszą skuteczność i zwiększają atrakcyjność kursów.
Podczas kursu instruktorskiego zdobędziesz uprawnienia do nauczania kursów:
  • Wstępna pierwsza pomoc – resuscytacja (urazy zagrażające życiu)
  • Drugorzędna pierwsza pomoc (urazy nie zagrażające życiu)
  • Pierwsza pomoc dzieciom
Kurs to zintegrowany dwudniowy program w ramach, którego zdobędziesz umiejętności konieczne do efektywnego nauczania pierwszej pomocy.
Kurs Instruktora EFR obejmuje następujące tematy:
  • Ogólny opis programu EFR
  • Filozofia programu EFR
  • Metodyka nauczania kursów pierwszej pomocy
  • Warsztaty umiejętności: pierwsza pomoc i pierwsza pomoc dzieciom
  • Organizacja kursu EFR
  • Marketing szkoleń pierwszej pomocy
Wymagania wstępne: Posiadanie uprawnień EFR Primary Care & Secondary Care (lub równorzędne uprawnienia z innej organizacji)