DAN

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit.

Jeśli chcesz zostać członkiem DAN kliknij na logo poniżej:

Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.

DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej.W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków  Alarmowych. Polska należy do DAN Europe.

Jest pięć biur regionalnych DAN
DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym.
Różnicę pomiędzy sytuacją awaryjną, a tragedią stanowi możliwość szybkiego i efektywnego działania w celu zapobiegania dalszym urazom. Programy Szkoleniowe DAN Europa nauczą Cię co robić w sytuacji awaryjnej. Przekazywania wiedza skupia się na najszybszym możliwym rozpoczęciu koniecznych działań w postaci efektywnej pierwszej pomocy. Zapobiega pogarszaniu się stanu poszkodowanego i dalszym urazom.
Programy pierwszej pomocy DAN zgodne są z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz zatwierdzone zostały przez wielu międzynarodowej klasy specjalistów z uznanych ośrodków medycznych i organizacji nurkowych m.in. przez: European College of Baromedicine (ECB), Krajowy Ośrodek Hiperbaryczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego, włoską Radę Resuscytacji (IRC Comunita), Straż Przybrzeżną USA (USCG), National Oceanic and Atmospheric Administration, Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych (US Navy), Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych, International Association of Diving Contractors oraz wiele rządowych organizacji w: Australii (Nationally Recognised in Australia), Belgii (Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg), Republice Czeskiej (Ministerstvo Zdravotnictvo), Włoszech (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco), Hiszpanii (Generalitat de Catalunya), na Malediwach (Ministery of Sport – Health), w USA i Wielkiej Brytanii (The Learning and Skills Council).
Kursy DAN używane są w szkoleniu Straży Pożarnych, oddziałów Czerwonego Krzyża, służb ratowniczych oraz studentów wielu uniwersytetów (Bruksela, Barcelona, USA). Uczestnicząc w kursach pierwszej pomocy DAN możesz uczynić różnice pomiędzy sytuacja awaryjną a tragedią…
Instruktor Pierwszej Pomocy BLS DAN
Kurs Resuscytacji DAN (DAN Basic Life Support) to wstepny poziom wyszkolenia, stworzony w celu nauczenia umiejetnosci skladajacych sie na podstawowe zabiegi resuscytacyjne u doroslych (Adult BLS) w sytuacjach zagrozenia zycia oraz procedur zawiadomienia pogotowia.
Instruktor Pierwszej Pomocy OFA DAN
Kurs ten jest wstępnym poziomem szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu w wypadkach nurkowych. Skierowany jest do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu mogą spotkać się z poszkodowanymi nurkami (załoga łodzi, grupy ratownictwa wodnego, personel bazy nurkowej). Celem kursu jest nauczenie metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie).
Instruktor Pierwszej Pomocy AOFA DAN
Kurs ten to kolejny etap w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych. Jest to kurs zawierający zaawansowane techniki podawania tlenu z użyciem specjalistycznego sprzętu. Celem kursu jest nauczenie podawania tlenu w przypadku nie oddychających poszkodowanych (zaawansowane techniki resuscytacyjne – ALS) oraz w urazach nie spowodowanych bezpośrednio z nurkowaniem (atak serca, krwotok, astma).   Czytaj więcej…
Instruktor Pierwszej Pomocy MO2R DAN
Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej. Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.   Czytaj więcej…
Instruktor Pierwszej Pomocy AQUATIC DAN
Kurs ten naucza udzielania pomocy tlenowej ofiarom podtopienia. Intencją kursu nie jest uczenie udzielania pomocy tlenowej poszkodowanym nurkom. Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i inne osoby zawodowo związane z wodą.   Czytaj więcej…
Instruktor Pierwszej Pomocy HMLI DAN
Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.   Czytaj więcej…
Instruktor Pierwszej Pomocy ON-SITE NEURO DAN
Kurs On-Site Neurological Assessment for Divers, jest zaawansowanym programem dla tych, którzy ukończyli kurs DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries w przeciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy). Jego założeniem jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN jak przeprowadzać Badanie Neurologiczne dla Nurków.   Czytaj więcej…
Instruktor Pierwszej Pomocy AED DAN
Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków (oraz osób zawodowo związanych z nurkowaniem) technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Dodatkowo kurs jest powtórzeniem procedur pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).
Instruktor Pierwszej Pomocy DFR DAN
Są to zbiorcze szkolenia DAN, które wszechstronnie przygotowują do niesienia pomocy w wypadkach nurkowych. Idealne dla osób, które zawodowo zajmują się nurkowaniem (Divemasterów PADI, Asystentów Instruktorów PADI i pracowników baz nurkowych). Kurs DAN DFR składa się z kilku kursów DAN.   Czytaj więcej…