IANTD Expedition Trimix Diver

Zakres kursu – kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem trimixu hypooksycznego jako gazu dennego do głębokości 120 metrów oraz trimixu oraz nitroxu jako gazów dekompresyjnych.

A. Cel kursu

 1. Program jest przeznaczony dla tych, którzy są już wprowadzeni w nurkowanie głębokie i chcą bezpieczniej wykonywać eksploracje wymagające zaawansowanych profili dekompresyjnych z wykorzystaniem mieszanin helowych. Program nie może być wykorzystywany do zachęcania nurków, którzy nie widzą potrzeby wykraczania poza przyjęte zakresy głębokości programów trimixowych;
 2. Trimix daje możliwości bezpieczniejszej eksploracji głębin dla nurków, którzy nurkują głęboko i chcą to robić z zachowaniem jasności umysłu. Program Trimix Diver IANTD wymaga od nurków samowystarczalności i wiary we własne siły.
 3. Wiedza i umiejętności nauczane podczas programu przygotowują nurków do wykonywania nurkowań Trimixowych dalece poza treningowy zakres głębokości 120m.

 B. Wymagania wstępne

 1. Kandydat musi być licencjonowanym IANTD Trimix Diver lub równoważnym;
 2. Zalogowanych co najmniej 300 nurkowań, z których 100 nurkowań jest trimixowych lub posiada wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
 3. Ukończone 21 lat;
 4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

 C. Przebieg szkolenia

 1. Zajęcia teoretyczne zawierające pełen zakres materiału wymaganego dla poziomu Expedition Trimix ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia nurków zabezpieczających;
 2. Egzamin pisemny zaliczony z minimalną ilością poprawnych odpowiedzi nie mniejszą niż 80%;
 3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń w wodach otwartych muszą zostać zakończone zajęcia w wodach ograniczonych do maksymalnej głębokości 30m. Co najmniej jedno nurkowania szkoleniowe nauczania nowych umiejętności musi być wykonane na głębokości pomiędzy 60msw a 75msw, następnie minimum trzy nurkowania do głębokości pomiędzy 90m a 120msw. Program musi zawierać przynajmniej 350 minut czasu w wodzie z wykorzystaniem mieszanin Trimixowych lub Helioxowych;
 4. Jedno nurkowanie musi być wykonane do głębokości co najmniej 110m.

 D. Teksty i wymagania sprzętowe

 1. Zeszyt Ćwiczeń Programu Expedition Trimix Diver IANTD;
 2. IANTD Technical Diving Encyclopedia lub porównywalny podręcznik zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD);
 3. Student musi posiadać lub mieć bezpośredni dostęp do CCR oraz butli z gazami wypełniającymi lub, jeśli kurs wykonywany jest na OC, sprzęt opisany w Trimix OC z założeniem co najmniej trzech butli bocznych.

 D. Ograniczenia szkolenia

 1. Podczas nurkowania poniżej 100m na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 2 kursantów. Nurkowie trymiksowi spełniający funkcję nurków zabezpieczających mogą robić to poza bezpośrednim nadzorem instruktora pod warunkiem, że pozostają w zakresie poziomu swoich kwalifikacji i nie wykonują żadnych nowych ćwiczeń za wyjątkiem bycia nurkami zabezpieczającymi, chyba, że są nadzorowani przez Expedition Trimix Supervisora lub instruktora.
 2. Wszystkie nurkowania, poza wodami ograniczonymi i nauczaniem umiejętności, muszą odbywać się na głębokości pomiędzy 60m a 120m.
 3. Ciśnienie parcjalne tlenu nie może przekraczać 1,4ata w fazie roboczej nurkowania oraz nie może przekroczyć 1,6ata w fazie dekompresji.
 4. Wszystkie nurkowania muszą zostać wykonane z uwzględnieniem i przestrzeganiem limitów toksyczności tlenowej CNS;
 5. Wszystkie odpowiednie przystanki dekompresyjne muszą zostać odbyte.
 6. Adekwatna ilość gazu oraz butli bocznych musi być zabierana aby wykonać dekompresję.

 F. Zajęcia praktyczne

 1. Procedury „S-drill”.
 2. Przed nurkowaniami w wodach otwartych (poniżej 39msw) musza zostać ukończone zajęcia w wodach ograniczonych. Maksymalna głębokość 27msw. Jeśli konieczne należy wykonać wszystkie przystanki dekompresyjne, ale te nurkowania ćwiczeniowe nie liczą się do ogólnej liczby wymaganych nurkowań kursowych.
 3. Przećwiczyć wykorzystanie trzech i większej liczby butli bocznych;
 4. Przepłynąć dystans 25m bez oddechu po czym rozpocząć procedurę dzielenia gazem;
 5. Przećwiczyć podawanie butli bocznych między nurkami.
 6. Przećwiczyć przepinanie butli bocznych między nurkami stacjonarnie i podczas płynięcia oraz ich depozytowanie.
 7. Strzelić boję dekompresyjną wisząc w toni bez punktów odniesienia przynajmniej raz w czasie nurkowań w wodach otwartych;
 8. Zasymulować awarię gazu na głębokości 100m i przez okres 2 minut oddychać z gazu rezerwowego lub butli ucieczkowej rebreather wynurzając się z prędkością przynajmniej 10msw na minutę. Policzyć zużycie gazu oraz przepłynięty dystans. Po wynurzeniu określić, ile gazu na tym nurkowaniu zespół by potrzebował aby bezpiecznie osiągnąć powierzchnię w wypadku wydarzenia się naprawdę symulowanej awarii. Każdy zespół musi posiadać zapas gazu wystarczający na wyprowadzenie na powierzchię z podobnej awarii 1.5 nurka.
 9. Podczas płynięcia zademonstrować poprawną i efektywną technikę przełączania między wieloma butlami bocznymi;
 10. Zdjąć i zamienić się butlami bocznymi podczas normalnego płynięcia i podczas zawisu w toni.

Nurkowania Expedition TMX

 1. Ćwiczenia: Twin + 4xstage (~3h-27m max)
 2. 75m (~90min) – [multilevel, depozytowanie butli]
 3. 90m (~90min) – [nawigacja w toni na 90m]
 4. 105m (~80min) – [bailout 2min/100m, boja w toni]
 5. 120m (~100min) – [support, deco bar]                                                                        Czas nurkowań ~360 min

 

Cena kursu: 5500 PLN, + gazy
ilość miejsc: do 2 osób